מידע נוסף על מורכבות הזהויות והחלוקות הבין-תרבותיות בישראל

צירים

ניסחנו 7 קטגוריות, שקראנו להן צירי המפגש של רב-תרבותיות. אלו פערים, שסעים ונקודות מפגש משמעותיות בתוך החברה הישראלית. המאמרים באתר ממויינים לפי הקטגוריות האלה, לנוחיות החיפוש ולנוחיות ההצגה הויזואלית.
ניסוח צירי המפגש היה תהליך שכלל הרבה שרטוטים, קוים ומעגלים. אם אלו צירים, אז יש להם נקודות קצה, וכל אחד יכול למצוא את עצמו על נקודה בציר. האומנם? גילינו שקשה להגדיר מהן נקודות הקצה של כל תחום, וקשה עוד יותר למקם נקודות על הציר. בנושא דתיים-חילוניים למשל, אין אפילו הסכמה על כך, שאפשר למקם זרמים שונים ביהדות כנקודות על ציר. ויש גם דתות שונות בארץ, כך שלא הצלחנו לנסח את הנושא בשני קצוות עם רצף ביניהן.
יש גם נושאים כמו עולים וותיקים, למשל – מתי אדם נחשב ותיק? מתי הוא מפסיק להיות עולה חדש? האם אפשר לשים נקודה כלשהי על הציר הזה בכלל?

לכן החלטנו על רשימה פשוטה. 7 קטגוריות, כשבתוך כל קטגוריה יש רשימה של תת-נושאים, נושאים עיקריים שדנים בהם בתחום זה. בחרנו להביא גם את הניסוח השגור של התחום, למשל גברים-נשים, מתוך תחושה שקל יהיה להזדהות עם הנושאים ולקשר אותם לזהות האישית. ליד כל נושא מובא גם ניסוח קצת יותר אקדמי, למשל מגדר. כדי לאפשר הקשר רחב.
אנו מקווים, שנושאים אלו ייצגו בצורה הברורה ביותר את מרכיבי הזהות של כל אחד ואחת, ואנו מקוים שההקשר לשאלת הזהות האישית יעזור להבין את המבנה הרב-תרבותי בחברה הישראלית, ויעורר רצון ללמוד יותר, וכמובן גם לעשות.

נשמח לקבל תגובות והערות, צרו קשר באתר.

שתף